Advisory & Corporate finance

Pastus agerar som rådgivare till onoterade och noterade bolag vid främst förvärvs och försäljningstransaktioner. Bolaget är specialiserat på rådgivning kring förvärvsfinansiering för främst medelstora kassaflödespositiva bolag. Vi har unik kompetens kring hur förvärv kan finansieras med olika typer av skräddasydda  finansiella lösningar. Vi kan vid behov kombinera detta med exklusiv rådgivning kring hur företag kan stärka det egna kapitalet i bolaget genom att utöka ägarkretsen med nya ägare utöver den grundfinansiering som tas fram via bank och andra finansieringsinstitut. Våra uppdragsgivare är i regel ägarfamiljer, entreprenörer, andra större ägare, riskkapitalfonder eller bolagsledningar. Våra kundrelationer är vanligtvis långvariga och kan innebära ett flertal uppdrag under en lång period.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *