Pastus AB

Rådgivning kring förvärvsfinansiering


Pastus verksamhet

Bolaget är specialiserat på rådgivning kring företagstransaktioner för främst medelstora kassaflödespositiva bolag.
Advisory

Pastus agerar som rådgivare till onoterade och noterade bolag vid främst förvärvs och försäljningstransaktioner.

Asset management

Pastus investerar i onoterade bolag, både som ensam ägare och som minoritetsägare.

Om oss

Pastus AB
Advisory Corporate finance

Asset management

Pastus agerar som rådgivare till onoterade och noterade bolag vid främst förvärvs och försäljningstransaktioner.

Bolaget är specialiserat på rådgivning kring förvärvsfinansiering för främst medelstora kassaflödespositiva bolag. Vi har unik kompetens kring hur förvärv kan finansieras med olika typer av skräddasydda finansiella lösningar.

Vi kan vid behov kombinera detta med exklusiv rådgivning kring hur företag kan stärka det egna kapitalet i bolaget genom att utöka ägarkretsen med nya ägare utöver den grundfinansiering som tas fram via bank och andra finansieringsinstitut.

Pastus investerar i onoterade bolag, både som ensam ägare och som minoritetsägare. Vi arbetar uteslutande med kassaflödespositiva verksamheter.

Pastus förvaltar även tillgångar via mindre poster av noterade aktier med låg risk samt olika räntebärande instrument.

Det innebär att vi gör djupgående analyser av enskilda företag och instrument före vi tar investeringsbeslut.

Pastus medarbetare

Bolaget är specialiserat på rådgivning kring förvärvsfinansiering för främst medelstora kassaflödespositiva bolag.
Stefan Lindholm
0705-443888
Stefan Lindholm har lång erfarenhet av företagsledning, styrelsearbete samt bolagsförvärv. Närmast kommer Stefan från en roll som investeringsansvarig för Industrifonden i västra Sverige, där han fokuserade på expansionsfinansiering av industri- och teknikbolag.

Referens uppdrag

Kontakta Pastus AB

Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal
Tel. 0705-443888