Rådgivning kring förvärvsfinansiering

PASTUS AB

PASTUS VERKSAMHET

Bolaget är specialiserat på rådgivning kring företagstransaktioner för främst medelstora kassaflödespositiva bolag.

Advisory

Advisory

Pastus agerar som rådgivare till onoterade och noterade bolag vid främst förvärvs och försäljningstransaktioner.

ASSET MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

Pastus investerar i onoterade bolag, både som ensam ägare och som minoritetsägare.

OM OSS

Advisory Corporate finance

Asset management

Pastus agerar som rådgivare till onoterade och noterade bolag vid främst förvärvs och försäljningstransaktioner.

Bolaget är specialiserat på rådgivning kring förvärvsfinansiering för främst medelstora kassaflödespositiva bolag. Vi har unik kompetens kring hur förvärv kan finansieras med olika typer av skräddasydda finansiella lösningar.

Vi kan vid behov kombinera detta med exklusiv rådgivning kring hur företag kan stärka det egna kapitalet i bolaget genom att utöka ägarkretsen med nya ägare utöver den grundfinansiering som tas fram via bank och andra finansieringsinstitut.

Pastus investerar i onoterade bolag, både som ensam ägare och som minoritetsägare. Vi arbetar uteslutande med kassaflödespositiva verksamheter.

Pastus förvaltar även tillgångar via mindre poster av noterade aktier med låg risk samt olika räntebärande instrument.

Det innebär att vi gör djupgående analyser av enskilda företag och instrument före vi tar investeringsbeslut.

PASTUS MEDARBETARE

Bolaget är specialiserat på rådgivning kring förvärvsfinansiering för främst medelstora kassaflödespositiva bolag.

Onoterad expansiv verkstadskoncern sökte förvärvsfinansiering för förvärva två stycken kompletterande verksamheter. Rådgivning kring finansiering från bank, 3rd lien finansiering från finansiellt institut samt rådgivning kring utökning av ägarkretsen som utökades från två till tre med genom en nyemission av ett investmentbolag.
Stefan Lindholm
Noterat expansivt verkstadsbolag som sökte rådgivning kring konvertibelprogram.
Stefan Lindholm
Noterad internationell verkstadskoncern sökte rådgivning kring ägarkonstellationen och hur ägargruppen skulle kunna utvecklas.
Stefan Lindholm
Flöjelbergsgatan 20c, 431 37 Mölndal
Flöjelbergsgatan 20c, 431 37 Mölndal
Åk till toppen